آمدی جانم- به قربانت جاست= به مناسبت ارتحال روحانی ال قم مقدسه خدا رحمت کناد

چند تا آدم تند رو کفن پوش که رو حانی آنها را معتدل خواند و در انتها درود بر آنها فرستاد امروز میکروفن را دزدیدند در محل ما و درخواصت خوود را روی کفنشان نوشتند

اعدام

سران

فتنه

ما موندیم با این مغالطات چه کنیم بازی با کلمات

 تورم 

نقطه به نقطه

/ 0 نظر / 19 بازدید