چگونگی ساخت جملات حکیمانه وار یا عرفان واره

سخن های دو پهلو و شرک آمیز از ادیان مختلف و نزدیک کلمات دینی تا بتوان در سورت لزوم بگیم منظورمان این که نبود

تکه تکه کردن حرف های آدم های مشهور

معانی دور از ذهن را قصد کردن

و..........

/ 0 نظر / 23 بازدید