سربازی آخوندا

چرا روحانیون به خدمت مقدس سربازی نمی روند؟ بیا اینم جوابت http://irsoldier.persianblog.ir/post/15 تو هم برو حوزه ناعدالتی وقتی است که وقتی از به دنیا آمدی رو پیشونینت بزنن دختر بعد بگن برو خدا رو شکر کن سربازی نمی برند برای همه امکان حوزه رفتن هست اگر میگفتن آدم های خاصی میتونند حوزه برن حرف شما درست بود تازه میرن نمیرن اونا که دکترا دارن پست نمیدن به اندازه بقیه رزم ندارن نخبه ها سربازی نمیرن قهرمان ملی سربازی نمیره .

/ 0 نظر / 17 بازدید