نمونه هایی از مطالب نویسندگانی که ادعای عرفانی نویسی دارند

خدا در ته جیب من است (میخواهد بگوید من بی پول که میشوم ....

عشق تنها آرزوی من است

مرگ شانه موی من است

این گ.نه حرف ها حرفانی نیست چون خود کلمات بار معنایی دارند و یا کثرت شنیداری آنها باعث میشود شنونده به سرعت بدنبال تکمیل جمله در ذهن خود با باورهای شخصی بگردد

نمونه ای جملات در کلیسا ها و یا جدیدا در مجموعه هال پاور پوینت توسط برخی دوستان ترویج میشود

مناجات خوب است ول باید از افراد معتبر رسیده  باشد تا بار معنایی نداشته باشد

/ 0 نظر / 23 بازدید