دنیا ....................دنیا .............آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

دنیای عزیزم ............دنیای زیبای من .........کجایی ............تنها عشق من

دنیا ... دنیا همچون یک مار خطر ناک - کشنده :سمی زیباست
ظاهرش بسیار خوش رنگ و زیبا ست
  پوستش نرم لطیف است
ولی زهرش کشنده و مرگ بارست است

/ 0 نظر / 16 بازدید