خرید لباس و مشکل مانکن فوشگاه=== گول نخور

در هنگام خرید لباس دقت کنید چون اگر تن مانکن باشد زاویه ها ى تحریک  (در علم زیبایی شناسی ) چون فعال است نظر شما را منحرف کرده و انتخاب بدی خواهید داشت

گاهی مشاهده میشود که سردرد فراوانی همراه فرد است و علت آن معلوم نیست

فروشگاه هایی که جنس خوب می آوند کمتر از مانکن و مانکن صورت دار و آرایش کرده بهره میبردند

/ 0 نظر / 19 بازدید