به کسی داشتند تجاوز میکردنند او هم قاه قاه میخندید= تو لوزان کی برد کی باخت

یکی داشت به ایران خانوم (نه زن همسایه) تجاوز میکرد

او هم قاه قاه میخندید

کفتند مرد حسابی دارن به ناموست دست درازی میکنند

بی غیرت مگه شرف نداری

گفت (زن همسایه  لوزان خانوم رو میگم که اروپاییه) بزار بخنده  حالا که کاری نمیتونه بکونه بزار لذت ببره و فکر کنه این خوشیه

/ 0 نظر / 16 بازدید