مدیریت فرهنگی هیئتی ها

اگر کسیمسلمانه که خدا پولش را زیاد کنه مخرب رفتار سازمانی است

میدانید چرا بعد از چند وقت هیت را چرا رها میکنند ؟

باید مدام انگیزه های منفی را خراب کنیم و انگیزه سازمانی هیت را جا کنیم و مدام رشد دهیم

/ 0 نظر / 27 بازدید