برای ویزای آمریکا می ارزه آخه اینکارا رو بکنی استفان تو چرا؟

به روز تو مسجد کلاس رباتیک داشتیم رایگان (من مسئول عقیدتی بودم کلاسها خلاقیت کودکان - فلسفه و روش فکر کرن triz خلاقیت برای کودکان ---)یه روز یه همکلاسی که نه هم مدرسه ای قدیم اومد مسجد با کلی خواهش اسرار کسی نفهمه رفتیم یه گوشه کنار که آقا حرف خصوصی داره نمی دونم میدونست طلبه هستم یاآخوندی خوندم یا چی اعتماد کرده بود و میگفت فقط به تو اعتماد دارم کلی داستان داره اصل مطلب رو میگم میخواست بره اون ور اب اما کمک میخواست باید یواشکی میرفت اگه رسید یه عکس که اگر نشون میداد فکر میکر حکم اعدامش میاد اونور پناهندگی میدن از این حرفا...

حالا هم آقای هاوکینگ نمیدونم چی شد ویزای کجا رو میخواد

امید کوکبی هم همین طور

/ 0 نظر / 17 بازدید