هر آریایی نیم فرزند

هر آریایی = پنج فرزند

سهم هر آریایی نیم فرزند هم نیست ن اگر اعتقاد به ملی گرایی هم داشته باشی تعدد فرزند مطلوب است

تازه زرتشتی ها چرا نمیگویید نثل را ایرانی زیاد کن

اسرایول خودت داری میترکونی بعد به ما میگه بچه دار نشو

میترسی زور ما زیاد بشه

بابا درست فکر کنید

فرزند زیاد باعث بهتر شدن درس بقیه بچه ها هم میشه

دلیل علمی دارم

نظر بدید شروع کنم

/ 0 نظر / 17 بازدید