عرفان نما نقد مغالطات

دختری در صدا سیما معلوم الحال با چادر لباس های رنگی مجری برنامه......

چرا چادر را انتخاب کردید ؟

خودم خاستم 

خاست خودم بود

خود خودم

این را دوست داشتم  قشنگ است و ....خود خودم

مغالطه بکار رفته را میشناسید؟

به زودی در این وب به نقد عرفا واره ها و مغالطات موجود در داستان های عرفانی میپردازیم

نظر بدید شروع کنیم

طلبه سطح دو تخصصی فقه و فلسفه

/ 0 نظر / 15 بازدید