تاریخ پاشنه بلد

مگن ایرانی اسب سوار بوده

میگن زن روسپید بوده برای نشان دادن قدرت جاذب جنسی (چون عدم تعادل جاذب است رجوع کنید به بحث های عکاسی)

حالا هرچی هست آلان تبرج داره

تبرج در قرآن حرومه

/ 0 نظر / 15 بازدید